Vilkår for brug Vidunderlige Uger

Vidunderlige Ugerer en (online) applikation, der indeholder information og kan bruges til at følge din babys udvikling (‘App’). Appen er udviklet og leveres af Twise Victory Publishing B.V. (‘Twise Victory’).

Oplysningerne i appen kan ikke bruges som erstatning for medicinsk eller anden professionel pleje eller information og er ikke beregnet som en medicinsk hjælp til (selv)diagnose. Ved (akutte) medicinske spørgsmål, klager eller symptomer bedes du kontakte din egen (primære) læge eller andet sundhedspersonale.

For at bruge appen skal du downloade appen fra Apple App Store, Google Play Store eller en anden digital platform. Ved at downloade appen indgår du en aftale (“Aftale”) med Twise Victory og accepterer disse brugsvilkår (“Brugsvilkår”).

I disse brugsvilkår henviser udtrykkene “vi”, “vores” eller “os” til Twise Victory, vores associerede selskaber, datterselskaber, juridiske efterfølgere, licenstagere og hver af deres og vores ledere, direktører, aktionærer, agenter, repræsentanter og/eller medarbejdere. Udtrykkene “du” og “din” henviser til den fysiske person, der bruger appen. Du og vi omtales kollektivt som “parter”.

Du har kun tilladelse til at få adgang til og bruge vores app og relaterede tjenester i henhold til følgende vilkår og betingelser. Vi opfordrer dig til at gemme eller udskrive en kopi af disse brugsbetingelser til fremtidig reference og til at gennemgå disse brugsbetingelser med jævne mellemrum, da disse brugsbetingelser kan ændres fra tid til anden.

Sidst ændret den: 5. marts 2024. Disse vilkår og betingelser er en oversættelse af den hollandske version. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den hollandske og engelske version eller oversættelsesfejl har den hollandske version forrang. Twise er ikke ansvarlig for eventuelle oversættelsesfejl.

1. Anvendelighed

Disse brugsbetingelser gælder for enhver brug af appen og eventuelle nye versioner eller udgivelser af appen.

I det omfang vilkårene for Appstore pålægger obligatoriske betingelser for disse brugsvilkår, skal sådanne betingelser anses for at være inkorporeret i disse brugsvilkår.

2. Betaling

Vi tilbyder en gratis version af appen med begrænset adgang til det tilgængelige indhold og funktionaliteter.

For at få fuld adgang til appens indhold og funktioner tilbyder vi forskellige abonnementsmuligheder som beskrevet i onlinekøbsprocessen. Abonnementsgebyrer opkræves via din app store-udbyder i henhold til de vilkår og betingelser, der er fastsat af den respektive app store-udbyder.

Vi har ret til at ændre priser og gebyrer for appen til enhver tid i overensstemmelse med vilkårene i den app store, du bruger.

3. Konto og adgangskode

For at kunne bruge appen skal den downloades. Når du har købt et abonnement, kan du oprette en konto (“Konto”) ved at følge de medfølgende instruktioner. Hvis du er under 18 år, skal du have tilladelse fra en forælder eller en juridisk repræsentant til at bruge appen. Ved at downloade og/eller bruge appen garanterer du, at du er 18 år eller ældre eller har tilladelse fra en forælder eller juridisk repræsentant.

Når du opretter en konto, skal du bruge fuldstændige og nøjagtige oplysninger, og du accepterer at holde disse oplysninger opdaterede.

Du accepterer at holde dine login-oplysninger fortrolige og ikke at videregive dine login-oplysninger til tredjeparter.

Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der foregår på din konto. Du skal straks underrette os om alle tilfælde af uautoriseret adgang til din konto. Du kan blive holdt ansvarlig for alle tab og skader, som vi eller tredjeparter lider som følge af din eller andres brug af din konto.

Vi forbeholder os ret til at fjerne din konto og/eller blokere (midlertidigt) adgangen til (visse dele af) appen til enhver tid, hvis vi finder det nødvendigt, uden forudgående varsel til dig. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader eller omkostninger, der opstår som følge af eller i forbindelse med rimelig suspension, fjernelse og/eller begrænsning af din konto eller adgang til og brug af appen.

4. Ret til tilbagetrækning

Nogle App Store-køb kan være berettiget til refundering. Hvad der kan refunderes, kan variere fra land til land eller region til region. Se din App Stores vilkår og betingelser for at få flere oplysninger.

5. Licens

Twise Victory giver dig hermed en begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar, ikke-underlicenserbar ret (“licens”) til appen til din personlige og ikke-kommercielle brug. I det omfang vi opkræver betaling for brug af appen, er licensen betinget af, at du betaler alle forfaldne beløb i henhold til denne aftale. Twise Victory forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig i disse brugsbetingelser.

Du giver os hermed en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, underlicenserbar, overførbar og royaltyfri licens til al tekst, fotos og andre oplysninger, som du behandler eller gemmer i appen og/eller din konto med henblik på at udføre denne aftale (herunder, men ikke begrænset til, lagring og visning og deling med andre på din anmodning).

6. Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alle (intellektuelle ejendoms)rettigheder til appen (herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, varemærkerettigheder og databaserettigheder) tilhører Twise Victory og/eller dennes licensgivere. Intet i aftalen eller disse brugsvilkår har til hensigt at overføre nogen intellektuelle ejendomsrettigheder.

Du har ikke tilladelse til at kopiere, modificere, dekompilere, oversætte, ændre eller foretage reverse engineering af (dele af) appen uden Twise Victorys skriftlige tilladelse.

Du forbliver ejer af alle (intellektuelle ejendoms)rettigheder til de tekster, fotos og andre oplysninger, du behandler eller gemmer i appen.

Hver gang du gemmer, tilføjer, uploader, linker til eller deler oplysninger i appen, garanterer du, at du er juridisk berettiget til at gøre sådan brug af oplysningerne, og at sådanne oplysninger ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder, især kontraktlige, ejendomsretlige, intellektuelle ejendomsrettigheder og databeskyttelsesrettigheder, og holder os skadesløse mod eventuelle krav fra tredjepart i denne henseende.

I tilfælde af (enhver mistanke om) krænkelse eller overtrædelse af enhver intellektuel ejendomsret eller enhver anden tredjepartsrettighed fra din side, er vi berettiget til (midlertidigt) at suspendere og/eller deaktivere brugen af appen og/eller din konto, indtil der er opnået klarhed over rigtigheden af en sådan (mistanke om) krænkelse eller overtrædelse.

7. Oplysninger i appen

Selvom vi gør en rimelig indsats for regelmæssigt at opdatere oplysningerne i vores app, garanterer vi ikke, at oplysningerne i appen altid er nøjagtige, fuldstændige og aktuelle. Sådanne oplysninger gives kun til generel reference.

Vores app kan indeholde oplysninger, herunder links, herunder personlige data, og links til andre websteder og ressourcer, der leveres af andre brugere eller tredjeparter. Vi har ingen kontrol over hjemmesider, ressourcer eller oplysninger uploadet af brugere eller fra tredjeparter og påtager os intet ansvar for sådanne oplysninger.

Oplysningerne i appen kan ikke bruges som erstatning for medicinsk eller anden professionel pleje eller information og er ikke beregnet som en hjælp til (selv)diagnose. Kontakt venligst din læge eller andet sundhedspersonale med eventuelle (akutte) medicinske spørgsmål, klager eller symptomer.

8. Tilgængelighed

Selvom vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at opnå dette, kan vi ikke garantere det:

 • Appen altid er tilgængelig og tilgængelig, eller fungerer fejlfrit og kontinuerligt til enhver tid;
 • alle oplysninger fra os, herunder alle oplysninger i appen, er nøjagtige, fuldstændige eller opdaterede;
 • dataoverførslen til enhver tid vil være korrekt og ubeskadiget, herunder deling (af oplysninger med andre brugere);
 • kvaliteten af appen vil leve op til dine forventninger eller være egnet til et bestemt formål; og

eventuelle fejl, der måtte opstå i vores app, vil blive rettet.

Vi forbeholder os ret til at revidere, modificere, afbryde eller ændre enhver facet af vores app til enhver tid uden forudgående varsel til dig.

Uden forudgående varsel til dig har vi ret til (midlertidigt) at suspendere eller begrænse brugen af appen og/eller din konto i det omfang, det er nødvendigt for rimeligt påkrævet øjeblikkelig vedligeholdelse eller nødvendige øjeblikkelige ændringer eller forbedringer af appen (f.eks. i tilfælde af et sikkerhedsbrud).

9. Dine rettigheder og forpligtelser

Du er ansvarlig for køb og vedligeholdelse af det udstyr, der er nødvendigt for at få adgang til og bruge appen, herunder smartphones og internetforbindelser. Du garanterer, at sådant udstyr og/eller sådanne forbindelser ikke forårsager skade på appen, Twise Victory og/eller andre brugere af appen.

Du er ansvarlig for enhver brug – herunder uautoriseret brug – af appen og skal handle og opføre dig i overensstemmelse med, hvad der kan forventes af en ansvarlig og omhyggelig internetbruger. Du vil afholde dig fra (og/eller andre) at:

 1. ændre, oversætte, tilpasse, arrangere eller skabe afledte værker fra appen, slutbrugerdokumentationen eller dele heraf;
 2. dekompilere, disassemble eller reverse engineere eller på anden måde udlede kildekoden, algoritmer, metoder eller teknikker eller nogen del af appen;
 3. forstyrre, beskadige eller afbryde den normale drift eller nogen sikkerhedsrelaterede funktioner i appen;
 4. opnå uautoriseret adgang til appen eller begrænse eller forhindre andre brugere af appen i at bruge den;
 5. skabe en sikkerhedsrisiko for appen eller brugerne;
 6. bruge applikationen, eller nogen funktion deraf, på en måde, der kan eller vil krænke loven eller en persons eller tredjeparts rettigheder, eller udsætte os for juridisk ansvar;
 7. fjerne, ændre eller gøre ulæselige meddelelser om ophavsret og/eller (varemærke)mærker, der vises i appen og enhver slutbrugerdokumentation, som vi stiller til rådighed for dig;
 8. uploade eller på anden måde offentliggøre materiale, som du ikke har tilladelse til at offentliggøre i henhold til gældende lovgivning, som overtræder gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, at uploade og dele (personlige) oplysninger, der tilhører en anden person eller tredjepart uden denne persons eller tredjeparts samtykke og;
 9. på anden måde uploade materiale, der er injurierende, ærekrænkende, truende, (seksuelt) intimiderende, uanstændigt, pornografisk, diskriminerende eller på anden måde betragtes som kontroversielt efter almindelige standarder;
 10. give oplysninger, som du ved er falske, bedrageriske, vildledende, unøjagtige eller misvisende, eller som giver et forkert billede af din identitet;
 11. bruge data i appen i forbindelse med tekst- og datamining.

  10. Privatliv og beskyttelse af personlige data

  Ved behandling af personoplysninger overholder Twise Victory de gældende love og bestemmelser, herunder den generelle forordning om databeskyttelse. Den måde, hvorpå Twise Victory som dataansvarlig håndterer dine personoplysninger, er beskrevet i databeskyttelseserklæringen, som kan findes på hjemmesiden.

  Appen giver dig mulighed for at føre dagbog. Hvis du bruger denne dagbogsfunktion, behandler Twise Victory udelukkende dine dagbogsposter til din fordel og ikke til egne formål. Alle forpligtelser, der følger af artikel 28 AVG, er hermed indarbejdet i det omfang, det er relevant.

  Ved at bruge dagbogsfunktionen instruerer du Twise Victory i at gemme dine dagbogsposter i appen for dig. Twise Victory vil kun behandle de data, du gemmer i din dagbog, i overensstemmelse med din instruktion.

  Du styrer varigheden af behandlingen ved at have mulighed for at redigere og/eller slette dine dagbogsposter under dit abonnement. Som standard gemmer vi dine dagbogsbeskeder under dit abonnement og en periode på 2 måneder derefter, så du vil også have denne ekstra periode, efter at dit abonnement slutter, til at downloade og gemme din dagbog til eget brug.

  Du bestemmer selv, om du vil bruge dagbogsfunktionen i appen eller på anden måde føre dagbog. Brug af dagbogsfunktionen er ikke obligatorisk. Du bestemmer også, hvilke oplysninger du placerer i din dagbog, og hvem du inkluderer oplysninger om i din dagbog (de involverede kategorier af personer), samt hvem der kan få adgang til dine dagbogsnotater.

  Vi vil sikre dine dagbogsnotater på passende vis og kun behandle dem inden for EU. Hvis der sker et brud på vores sikkerhed, som involverer data fra din dagbog, vil vi straks informere dig i overensstemmelse med kravene i den generelle forordning om databeskyttelse.

  Alle vores medarbejdere og eventuelle (under)behandlere, der er involveret i design, vedligeholdelse og administration af appen (herunder dagbogs-funktionaliteten), er bundet af fortrolighedsforpligtelser i deres (ansættelses)aftaler.

  Til vedligeholdelse og administration af dagbogsfunktionaliteten samt teknisk fejlfinding bruger vi The Mobile Company (KvK: 33252019), der ligger på Danzigerkade (51013 AP) i Amsterdam. Ved at bruge dagbogsfunktionen og acceptere disse vilkår, giver du dit samtykke til brugen af The Mobile Company som underbehandler til dagbogsfunktionen.

  11. Forum

DE MATERIALER, OPLYSNINGER OG MENINGER, DER ER INDEHOLDT I OG/ELLER UDTRYKT PÅ ELLER I VORES BRUGERFORUM, KOMMENTARER ELLER FÆLLESSKABSSIDER (“FORUMMET”), TILHØRER IKKE NØDVENDIGVIS TWISE VICTORY,

TWISE VICTORY OVERVÅGER ELLER GENNEMGÅR IKKE FORUMINDHOLD, OG FORUMINDHOLD ER IKKE TWISE VICTORYS ANSVAR.

TWISE VICTORY KAN TIL ENHVER TID FJERNE ELLER REDIGERE INDHOLD UDEN VARSEL ELLER ANSVAR OG EFTER EGET SKØN, F.EKS. SOM SVAR PÅ EN RAPPORT FRA EN FORUMBRUGER.

BRUG AF FORUMMET SKER HELT PÅ EGEN RISIKO OG ER UNDERLAGT DE ANSVARSFRASKRIVELSER OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER, DER ER INDEHOLDT HERI. DU KAN SELV REDIGERE OG/ELLER SLETTE DINE FORUMINDLÆG OG/ELLER KOMMENTARER.

DE OPLYSNINGER, DU DELER PÅ FORUMMET, ER OFFENTLIGE OG KAN LÆSES AF ALLE ANDRE FORUMBRUGERE.

12. Hemmeligholdelse

Parterne skal holde alle oplysninger fortrolige, som de får fra hinanden i henhold til denne aftale, og som de med rimelighed forstår er fortrolige, undtagen i det omfang videregivelse er nødvendig for opfyldelse af aftalen, er nødvendig for at beskytte tredjeparts rettigheder eller i henhold til en autoriseret juridisk ordre.

13. Ansvar og skadesløsholdelse

Appen leveres “som den er” og “som den er tilgængelig” i det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Vi giver ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkeligt eller underforstået, om noget som helst, herunder, men ikke begrænset til, ikke-krænkelse af tredjepartsrettigheder, ikke-krænkelse af brug eller andre data, salgbarhed, integration eller egnethed til et bestemt formål, eller at vores app vil opfylde dine krav eller fungere korrekt, når den bruges sammen med anden software eller hardware. Vi giver ingen garantier for tredjeparts tjenester eller software, der kan bruges ved at få adgang til og bruge appen.

Vi er ikke ansvarlige for nogen direkte, indirekte eller følgeskader, uanset om det er i kontrakt, erstatning eller på anden måde, der opstår som følge af eller i forbindelse med adgang til eller brug af vores app. Dette omfatter, uden begrænsning, tab af fortjeneste, indtægter, forretning, goodwill, (personlige) data, immaterielle skader eller omkostninger, der er afholdt for at forhindre, afbøde eller reparere sådanne skader.

Vi er kun ansvarlige for skader eller udgifter, der opstår som følge af forsætlig eller bevidst uagtsomhed fra vores ledelses side.

Hvis og i det omfang vi af en eller anden grund alligevel skulle være ansvarlige for omkostninger eller skader, som du pådrager dig, er vores samlede ansvar begrænset til EUR 50 (halvtreds euro) pr. begivenhed (hvor en række begivenheder tæller som en begivenhed) pr. år.

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde os skadesløse fra alle krav, krav, skader, forpligtelser, udgifter eller skader, herunder advokatsalærer, fra tredjeparter, der opstår som følge af eller som følge af:

 1. din brug af appen i strid med disse vilkår for brug;
 2. enhver information eller andet materiale, der uploades eller transmitteres via din konto, smartphone eller anden enhed, der krænker, overtræder eller uretmæssigt tilegner sig en persons eller tredjeparts rettigheder (herunder intellektuel ejendomsret eller privatlivsrettigheder); og
 3. overtrædelse af obligatoriske love eller bestemmelser, der gælder direkte for dig.

Du vil gøre alle rimelige bestræbelser på at hjælpe os med at forsvare os mod krav og/eller retssager og vil efter første anmodning uden unødig forsinkelse give os alle relevante oplysninger, der kan være nødvendige for at forsvare os mod og/eller afvikle sådanne krav og/eller retssager.

14. Afslutning

Dit betalte medlemskab forbliver gyldigt indtil udløbet af din abonnementsperiode. Dit abonnement udløber automatisk. Abonnementsgebyrer kan ikke refunderes, og der er ingen refusion for delvist brugte perioder. Du kan kun annullere den betalte version af appen i overensstemmelse med din app stores vilkår og betingelser for at gøre det.  Du kan annullere den ikke-betalte version af appen ved at holde op med at bruge den og slette den.

Vi kan til enhver tid opsige vores kontraktforhold med dig, herunder uden begrænsning i tilfælde af, at du overtræder en bestemmelse i disse brugsvilkår eller tredjeparters rettigheder. I tilfælde af en sådan opsigelse skal du destruere alle kopier og komponenter af appen, slette appen fra dine enheder og ophøre med at bruge appen.

15. Force majeure

En manglende opfyldelse fra vores side kan ikke tilskrives os, hvis den er resultatet af en begivenhed, der er uafhængig af vores vilje. Dette omfatter under alle omstændigheder – men ikke udelukkende – strømsvigt, internet-, computer- og telekommunikationssvigt, computervirus og misligholdelse fra vores leverandører eller andre tredjeparter, som vi er afhængige af.

16. Gældende lov og kompetent domstol

Aftalen og disse brugsbetingelser reguleres udelukkende af hollandsk lov.

Tvister, der opstår i forbindelse med aftalen og/eller disse brugsbetingelser, skal udelukkende indbringes for den kompetente domstol i distriktet Gelderland, Arnhem, undtagen i det omfang, at loven nødvendigvis udpeger en anden domstol som kompetent.

17. Afsluttende bestemmelser

Hvis en eller flere bestemmelser i disse brugsvilkår viser sig at være ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser i disse brugsvilkår. I et sådant tilfælde vil parterne fastlægge (en) ny(e) bestemmelse(r), hvor hensigten med den oprindelige bestemmelse vil blive overholdt så meget som muligt.

Twise Victory har til enhver tid ret til at ændre eller supplere disse brugsvilkår. I tilfælde af væsentlige ændringer vil Twise Factory kommunikere disse ændringer til dig mindst 30 kalenderdage, før de træder i kraft.

Hvis du ikke ønsker at acceptere ændringerne, kan du opsige aftalen mellem parterne, indtil ændringerne træder i kraft.